Българската фондова борса (БФБ) прекратява регистрацията на емисията акции, издадени от производителя на инструменти „Спарки“ АД - Русе. Това съобщи БФБ, като се позовава на решение на Съвета на директорите, последвало решение на Комисията за финансов надзор.
Постановлението изглежда малко закъсняло, тъй като „Спарки“ отдавна е в несъстоятелност, а последната сделка с акциите му е от август 2019 г. Окръжният съд в Русе обяви неплатежоспособността на „Спарки“ АД заради свръхзадлъжнялост през юни. Производството по несъстоятелност бе образувано по искане на „Балкан Стийл Инженеринг“ ООД заради задължения от над 316 хил. лева. Съдът е приел, че „Спарки“ не е в състояние да обслужва краткосрочните си задължения от 5 март тази година. Към тази дата дружеството има активи от 18,1 млн. лева и задължения от над 30 млн. лева. 
Дружеството на практика прекрати дейност преди повече от година, след като през лятото на 2020 г. Българската банка за развитие (ББР) обяви всички задължения по кредитите към нея за предсрочно изискуеми и пристъпи към изпълнение на особения залог на търговското предприятие. В началото на 2021 г. производствената му площадка беше закупена от фирмата „Спарки Русе 2020“ на столичния адвокат Михаил Нацкин. Сделката бе финансирана от основния кредитор ББР. Само броени месеци по-късно лимитът за заеми от банката към едно лице бе намален до 5 млн. лева, но Нацкин хвана последния влак и получи от нея три заема за общо 46 млн. лева. Така ББР осребри активи на „Спарки“, с които бе погасен дългогодишният му кредит от 23,6 млн. лева и същевременно отпусна нови кредити за два пъти повече пари срещу обезпечение от същите тези активи. 
„Спарки“ обаче все още дължи пари на ББР, и то доста - над 18 млн. лева. Както става ясно от отчета на избрания от кредиторите за постоянен синдик Венцеслава Стефанова, това са заеми на свързаното дружество „Спарки Елтос“ (Ловеч), по които русенската фирма е солидарен длъжник. Това са главница и лихви по договор за поръчителство от 2017 г. Близо 1,5 млн. лева са задълженията към „Балкан Стийл Инженеринг“, над 500 хил. лева се дължат на „Шенкер“. Задълженията към НАП са в размер на 3,74 млн. лева, пари, които явно никога няма да бъдат платени.