17 инвестиционни посредника ще участват в третото издание на инициативата на Българска фондова борса-София и Централен депозитар „Ден за акции“ на 16 март, съобщи борсовият оператор. По време на инициативата всички индивидуални инвеститори (физически лица) ще могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ-София без такси и комисиони към Борсата, Депозитаря и участващ в инициативата инвестиционен посредник. Специалната възможност ще важи при до 15 въведени и изпълнени на 16 март поръчки на физическо лице с обем не повече от 2 хил. лв. на единична изпълнена поръчка. 
Въпреки че лихвите по банкови депозити отдавна паднаха под 1% годишно, твърде малко българи избират за алтернатива на спестяванията си фондовата борса, където само от годишните дивиденти могат да се получат 3-5% доходност. Отделно от тях е възможно в добрите периоди да се реализира и капиталова печалба от ръста в цените на акциите. Такъв период например бяха последните 12 месеца с ръст на основните ни борсови индекси от порядъка на 40%. А от създаването си през 2001 г. досега българската фондова борса се е покачила с над 500% (средно с 12-13% годишно).  
От участващите в инициативата 17 инвестиционни посредника офиси в Русе имат Банка Пирeус, „Елана Трейдинг“, „Карол“, Райфайзенбанк България, Тексим Банк и Уникредит Булбанк.