От 1 ноември и инвеститори физически лица ще могат да купуват държавни ценни книжа на фондовата борса. На старта на търговията финансовото министерство ще пусне на пазара 20 емисии, към които се очаква голям интерес. Във време, когато лихвите по депозити вече са под половин процент годишно, инвестицията в ДЦК дава още една възможност да се получи малко по-висока доходност. 
В списъка заявени за търговии емисии има няколко с много привлекателни лихвени купони от порядъка на 4-5 и дори 5,75% годишно. Търговията с тези емисии обаче ще стартира не от номинал, а от по-висока референтна цена, което ще направи бъдещата доходност много по-ниска. Иначе минималната покупка е за ценни книжа с номинал 1000 лева, което е приемлива стойност и за индивидуалните играчи.
Очаква се към емисиите ДЦК да има голям интерес. Особеното при търговията с тях е, че ще се котира не цена в лева, а процент от номинала на една пазарна партида, т.е. нещо като примерно 105,2%. 
Търговията на ДЦК е част от стратегията за развитие на капиталовия пазар, приета през миналата година. Очаква се създаване на регулиран вторичен пазар за държавен вътрешен дълг да обогати палитрата от финансови инструменти, които се търгуват на борсата, като я направят още по-атрактивна за инвеститорите.