Средната цена на декар земеделска земя в Русенска област достига 839 лв. през 2014 г., което е с 15.1% повече от предходната година, съобщи Териториалното статистическо бюро. Най-голямо е поскъпването на постоянно затревените - пасища, мери или ливади, които скачат от 120 на 200 лв./дка. Увеличението на цената на нивите е с 15.6% до 843 лв./дка. 
Картината при овощните насаждения и лозята е обратна - те поевтиняват почти наполовина или от 852 на 430 лв./дка, като се връщат на нивата от 2011 г. Регистрираните средни цени в областта на овощните насаждения, лозята и затревените площи през 2014 г. остават под средните цени на тези категории земя за страната.
През миналата година най-висока е цената на реализираните сделки със земеделска земя в община Две могили - 952 лв. на декар. Най-сериозно поскъпване е регистрирано в общините Сливо поле и Две могили - с 34.9 и 29.3%, докато в Бяла и Ветово се наблюдава спад съответно с 5.3 и 7.7%. Най-евтина е земята в община Ценово - средно 723 лв./дка.
През 2014 г. средната рента за един декар наета/арендувана земеделска земя достига 47 лв., което е с 9.3% повече от 2013 година. Спрямо 2013 г. най-голямо е увеличението на рентата при постоянно затревените площи - с 270%. 
Най-висока е цената за декар наета/арендувана земеделска земя в община Сливо поле - 55 лева. Най-ниската е в община Бяла - 41 лева. За разлика от цената на нивите, при рентите няма разлики в тенденциите - нивата им се увеличават във всички общини на областта. Най-съществено е нарастването им в община Ценово - с 22.2%, а най-малко - в община Сливо поле - с 3.8%.