Русенският университет е първият български университет, който предоставя Office 365 Education на своите студенти. По този начин те могат да изтеглят безплатно лицензиран Microsoft Office пакет. 
Office 365 Education е абонаментен план за Office 365, достъпен за студенти, преподаватели и служители на квалифицирани и акредитирани висши учебни институции. Основната му цел е да подпомогне студентите, преподавателите и служителите да вършат практическата си работа от всяко място и на всички устройства. Потребителите получават достъп до Office 365 ProPlus, която включва пълна версия на Microsoft Office пакета, включително познатите приложения Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote и много други.