Консорциум ДЗЗД „Тутракан 2013“ е класиран на първо място с максимален брой точки по обществената поръчка за благоустрояване на пространството пред блок „Вида“ и на междублоковото пространство на бл. 305 и бл. 401 в кв. „Чародейка“. Предложената по-ниска цена и по-кратки срокове за изпълнение на строително-монтажните дейности и проектирането са дали преднина на победителя пред класираното на второ място „Пътинженеринг“ ООД. Това става ясно от протокола на комисията, която оцени предложенията на двете дружества. 
Консорциумът включва две фирми. „Дунав - АД“ с управител Борислав Панайотов е специализирана в производство на готови бетонови смеси и има 60% дял в общото дружество. Останалите 40% са на “Т и М Билдинг Кънстракшън Къмпани“ ЕООД със собственик Татяна Енчева и широк предмет на дейност. 
Както „Утро“ писа, от страната на бл. „Вида“ ще бъде изградена алея с ширина 6 метра и паркинг с 50 места на ориентировъчна стойност от 141 565 лв. с ДДС.Благоустрояването на междублоковото пространство в „Чародейка“ е за 33 595 лв. с ДДС.