„С гордост мога да заявя, че ефикасността на административното правораздаване в България според Европейската комисия е на водещо място. Това сочи обзорът на Европа върху съдебната система, според който страната ни е на второ място по бързина на административното правораздаване и на 4-5 място съобразно критериите за приключили и висящи дела“. Това заяви по време на представяне на отчета за дейността на Русенския административен съд за 2014 година неговият председател Елга Цонева. А като ярка илюстрация на бързината на съда посочи, че 91% от делата в русенския съд са приключили до 3 месеца. 
Анализът показва още, че половината от решенията на Административния съд в Русе не са обжалвани. А от оспорените пред върховните магистрати 135 решения около 80% са потвърдени.
„Това е добър атестат за работата ни, особено в сравнение с останалите административни съдилища, но сме постигали и по-добри резултати през годините. А имайки предвид капацитета на колегите съдии и собствената си амбициозност, смятам, че можем да постигнем и повече“, коментира Цонева. Тя посочи и че приоритетите на съда и за в бъдеще ще бъдат бързото и качествено правосъдие, професионалната квалификация и обучение на съдиите, както и прозрачността в работата. 
Цонева отбеляза, че за изминалата 2014 година съдът е намалил с 31% разходите си за издръжка, а недостигът на средства и икономии най-вероятно ще продължат и занапред. Тя сравни отпусканите средства за издръжка на сградата с бюджета на едно четиричленно семейство. 
Като тенденция в постъпилите дела Цонева открои намаляването на исковите производства, които обикновено идват от затворници, търсещи обезщетение заради лошите условията в килиите. Увеличен е обаче броят на споровете, свързани с премахване на незаконни строежи. А основните актове, за които се стига до съд, са след глоби от Инспекцията по труда и след нарушение на Закона за движение по пътищата.
През 2014 година в Административния съд в Русе е започнало разглеждането и на нови видове дела, което се дължи на промяна в Административно-процесуалния кодекс. С новите разпоредби споровете на недоволни граждани от работата на Националната експертна лекарска комисия, от Закона за защита от дискриминация и Разплащателната агенция към фонд „Земеделие“ например се гледат в русенския съд, а не в София, където е седалището на органите, обясни зам.-председателят на Административния съд Росица Басарболиева. Това е така заради променените критерии относно мястото на подсъдност и определянето на самия съд, който трябва да разглежда казуса. 
В резултат от дългогодишното сътрудничество и оказваната подкрепа на студентите кандидат-юристи, през 2014-та Админстративният съд получи „Сертификат за принос“ от Русенския университет.