За втори път читалище пробва да се отърве от библиотекарка и за втори път съдът я връща на работа.
Жената постъпила на 4-часов работен ден в читалище „Развитие 1927“ в Стърмен през 2010 година. На 1 март 2013 година била уволнена заради изтичане на срока на договора й. Година по-късно Беленският районен съд сметнал отстраняването й от работа за незаконно и я възстановил на заеманата длъжност. В деня на връщането й - 24 ноември 2014 година, обаче заповедта за уволнение отново я чакала и тя пак била отстранена от поста. Този път заради намаления обем на работа.
Ръководството на читалището мотивирало повторното й отстраняване първо с факта, че в Стърмен живеели едва 300 души, и то старци. Те не проявявали интерес към вземането на книги. За това свидетелствала посещаемостта на читалищната библиотека - за 2013 година имала нула читатели и незначителен брой посетители през 2014-та. Съдът обаче коментира, че работата в библиотеката не е единствената задача на служителката, тя имала и задължения в състава към читалището „Росна китка“, както и за организирането на празнични събития от културния календар. Освен това посещаемост не е имало не заради нулев интерес, а защото читалището било в ремонт до ноември 2014 година. Магистратите сметнаха, че ръководството не е доказало, че действително обемът на работа в културното средище е намалял и това е причината за уволнението на библиотекарката. Затова за втори път я възстановиха на длъжност, като сметнаха отстраняването й за незаконно. Решението може да се обжалва пред още една инстанция.