Твърде скромният размер на отпусканата рента в Ивановско стана повод предоставил земите си собственик да поиска от съда да увеличи сумата, която арендаторът му плаща.
Още през 2008 година човекът подписал договор, като се съгласил да получава 12 лева за всеки от 53-те декара, които притежава. Оттогава параметрите между страните останали същите, но според него обстановката в страната, а и специално в областта, се е променила и налага други изчисления. Затова поиска 50 лева на декар.
Арендаторът така и не сподели своята гледна точка в съда, затова магистратите прецениха, че собственикът на земите действително е в правото си да получава по-висока рента и я увеличиха на 50 лева. Решението може да се обжалва.