Кой ще е победителят в една от най-сладките обществени поръчки - за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Русе, в следващите пет години, ще стане ясно в петък. Тогава ще бъдат оповестени ценовите оферти на двамата кандидати „Нелсен чистота“ и „Чистота-Русе“, тъй като критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта. 
В консорциум „Чистота-Русе“ влизат три фирми: русенската „Скалар Еко“ и софийските „Астон сервиз“ и „Евро импекс“. Зад старозагорската фирма „Нелсен чистота“ всъщност стои известният „Титан“, по-точно „Титан интернешънъл холдинг“.
При оценяването на офертите на този етап по техническите показатели „Чистота-Русе“ получи 22 точки за стратегията за изпълнение на поръчката и 8 точки за анализа на рисковете, които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на услугата. 
На втория кандидат комисията даде 40 точки за стратегията и 8 за анализа и така на този етап „Нелсен чистота“ води в надпреварата. 
Максималната стойност на поръчката е 2 443 663 лева с ДДС годишно или 12 218 315 лева за целия период.