Българската фондова борса регистрира поредна червена седмица, след като разпродажбите по повечето ликвидни позиции продължиха и доведоха до нови спадове в цените на акциите. И четирите индекса на БФБ записаха сериозни седмични понижения. Спадът при SOFIX бе от 2.34%, а BGBX40 се понижи с 1.73%. BGREIT и BGTR30 изгубиха респективно 2.26% и 1.43%.
Борсовите анализатори са единодушни, че сриването надолу се дължи основно на приетите на 11 февруари изменения и допълнения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Текстовете дават възможност да се налагат имуществени санкции на търговски дружества в размер на 100 лева на притежаван декар земеделска земя, ако собствениците им са лица извън юрисдикцията на ЕС. За публично търгуваните компании, които не могат да контролират кой купува и продава акциите им, това означава възможност да бъдат глобявани във всеки един момент.
„За пореден път се приема закон в ущърб на мнозинството български граждани, без предварителна оценка на въздействията, но с очевидна полза за един-два фонда, които не участват в капиталовия пазар и най-вероятно имат желание да купят земеделска земя на по-ниски цени“, посочва в свой анализ на ситуацията икономистът Красен Станчев. Под заплаха е целият оборот на БФБ (който и без това е анекдотично нисък) и всички дружества с публично търгуеми акции, а потенциалната загуба е в трудно изчислим размер, защото ограниченията неминуемо ще доведат до спад на цените не само на акциите (и потенциалния доход на инвеститорите), но и на земята (със загуба за собствениците на земя). През пенсионните фондове групата на индивидуалните губещи се увеличава до броя на осигуряващите се в универсални и доброволни пенсионни фондове, посочва анализаторът.