Половината от заетите в Русенско планират да сменят работата си, като 6% от тях мислят да го направят тази година. За 44% промяната е свързана и с нова професия, различна от тази, с която си изкарват хляба в момента. Това показва национално проучване на Българската търговско-промишлена палата, проведено от функциониращите към нея Центрове за кариерно развитие, каквито има във всеки областен град. Макар и непредставително, то показва някои интересни тенденции.
Сегашната заетост отговаря на професионалната квалификация на едва 68,9% от анкетираните, показват резултатите от изследването. Най-силно е изразено желанието за промяна на работата в друга професионална област сред брокерите на недвижими имоти (67%) и сред заетите в селското стопанство (67%), търговията и ремонтът на автомобили и мотоциклети (61%), както е в културата, спорта и развлеченията (60%).
На въпроса „Планирате ли да смените настоящата си месторабота с друга в близките 5-6 години?“, точно половината русенци отговарят утвърдително. 6 от всеки 100 планират да го направят още тази година. 
Мотивът „за повече пари“ е движещата сила за 56% от планиращите смяна на местоработата. Но 22% посочват за най-сериозно основание по-добрите условия на труд и възможността да работят по специалността си. Нито един не е посочил четвъртата възможност - нова работа заради по-големия престиж.
Въпреки големия процент желаещи да сменят работа и професия, много малка част биха го направили, ако промяната е свързана с преместване в друга област или чужбина. 94% посочват, че биха започнали нова работа само ако е в същото населено място.