Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Русе през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 92.4 хил., като мъжете са 49.9 хил., а жените - 42.5 хиляди. Спрямо третото тримесечие на 2016 г г. е регистриран спад на заетите с 4.3%, като при мъжете на 15 и повече години намалението е с 3.3%, а при жените - с 5.6%. Сравнението с последното тримесечие на 2015 г. бележи нарастване в общия брой на заетите с 0.2%, като при мъжете увеличението е с 6.4%, а при жените е налице намаление с 6.2%, отчете Териториалното статистическо бюро. 
На фона на значителния ръст на наетите по трудов договор - с над 3600 за миналата година, увеличеният брой на заетите с 0,2% (тоест под 200 души) спрямо 2015 г. изглежда изключително скромно. За заети обаче статистиката брои още самоосигуряващите се лица, самонаетите и работещите работодатели. Очевидно известна част от тях са приключили със самостоятелния бизнес и са преминали в редиците на наемния труд. Друга част от разликата се дължи на различната методика - наетите се броят по месторабота, а заетите - по местоживеене. Така че числата може би показват увеличен брой работещи в Русенско с постоянен адрес в друга област.
Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 47.2% при средно равнище за страната - 49.2%. Заетостта бележи спад спрямо предходното тримесечие (49.3%), а в сравнение с периода октомври-декември 2015 г. е регистриран ръст (46.6%). 
По коефициент на заетост област Русе се нарежда на 14-то място в страната. В национален мащаб коефициентът варира между 60.6% за София (столица) и 33.3% за област Ловеч.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. заетите лица на възраст 15-64 навършени години в област Русе са 90.7 хил., като 48.7 хил. са мъже, а 42.0 хил. - жени. Общият брой на заетите лица намалява в сравнение с третото тримесечие на 2016 г. с 4.6% и запазва равнището си от четвъртото тримесечие на 2015 година.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-64 навършени години е 62.4% и в сравнение с третото тримесечие на 2016 г. намалява с 2.9 процентни пункта.