Броят на заетите в Русенска област се увеличава с 3,7 хил. души през миналата година и отчита първи ръст от 2009 година насам. Това показват публикуваните вчера данни на Националния статистически институт.
В категорията „заети“ НСИ включва освен наетите по трудово правоотношение още и работодателите, самонаетите и неплатените семейни работници. Интересното е, че техният брой се увеличава много по-бързо отколкото този на наетите - работещите по трудов договор се увеличиха през 2015 г. само с 836 души, а заетите - с 3,7 хил. или 4 пъти повече. От данните на статистиката може да се направи радващият извод, че расте най-вече по-предприемчивата част от икономически активното население - работодатели и самоосигуряващи се. Все пак, трябва да се има предвид, че данните не са съвсем съпоставими - наетите се броят по месторабота, а заетите - по местоживеене. И например жител на Русе, който работи в столицата, се отчита нает в София, но зает - тук. 
Намаляването на заетите в Русенско започна през кризисната 2010 г., когато броят им падна от 111,5 хил. на 102,3 хил. или с 9,2 хил. души. Оттогава до миналата година свиването на работещите продължи и тази тенденция се пречупва едва през миналата година, когато те нарастват от 86,4 хил. на 90,1 хил. души. 
Положителните тенденции на пазара на труда се потвърждават както от броя на наетите, така и от данните на статистиката за безработицата в областта. Броят на безработните намалява вече трета година и от 13,5 хил. през 2012 г., през 2015 г. вече е 8,9 хил. Коефициентът на заетост на населението над 15 години е на най-високото си ниво от 2010 г. насам - 45,4%, макар да остава доста по-нисък отколкото през 2009 г., когато бе над 50%.