Ножицата между възнагражденията в обществения и частния сектор в Русенско се разширява през второто тримесечие на годината, показват данните на Териториалното статистическо бюро. Средната работна заплата на бюджетарите, т.е. служителите на бюджетна издръжка, за периода април-юни е 1019 лв. Работещите в частния сектор вземат средно по 889 лева, тоест със 130 лева по-малко. В сравнение с предходното тримесечие заплатите в обществения сектор се увеличават с 63 лв., а в частния само с 27 лв. 6.6% е увеличението на средната работна заплата в обществения сектор в сравнение със същия период на миналата година, а в частния - 3.1%.  Както „Утро“ писа, средната работна заплата в Русенско за второто тримесечие е 915 лева. Най-високо месечно възнаграждение вземат работещите в сектора „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1437 лв. и „Добивна промишленост“ - 1281 лв. Най-ниско платени отново са наетите в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 541 лв. 
Към края на юни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 67.7 хиляди. И те намаляват - спрямо края на март с 0.8%, а в сравнение със същия период на предходната година - с 1.4%.
Най-съществено намаление на работещите се отчита в преработващата промишленост - от януари до края на юни заетите в този сектор са се стопили с 800 души. Нещо, което обяснява крещящата липса на кадри за производствените предприятия, масово оплакващи се от недостиг на хора. Неблагоприятната тенденция се обуславя от отрицателния естествен прираст на населението и ненамаляващата емиграция, благодарение на които населението на областта се топи с около 2000 човека на година. Има обаче и други причини - бюрокрацията продължава да ражда още повече бюрокрация и броят на чиновниците не само че не намалява пропорционално на населението, но дори расте. От януари до юни броят на заетите в сектор „Държавно управление“ нараства с почти 100 до 2730 човека.