Да се оцени размерът на компенсация за тролейбусния превозвач „ЕГГЕД“ след одит на тримесечието и да се завишат с 10 000 лв. парите за пенсионерските клубове и читалищата, ще предложат на сесията днес общинските съветници от БСП. Това стана ясно на пресконференция вчера, в която участваха общинският председател Божидар Йотов и съветниците Пламен Рашев, Иван Иванов, Никола Михайлов и Антон Данаилов.
За втора поредна година кметът Пламен Стоилов предлага бюджет, без да е обсъдено изпълнението на миналогодишния, заяви Иван Иванов. Основната му критика беше по отношение на заложените в много по-нисък размер приходи в определени пера. Например при парите от стикери за таксита и таксите за опазване на зелената система тази година се залагали с 301 хил.лв. по-малко от 2014 г. Намален е и размерът на очакваните приходи от глоби, санкции и обезщетения от 796 000 лв. през 2014 на 703 000 сега. Още по-драстично са орязани парите от други неданъчни приходи, където при 482 000 лв. изпълнение се планират 254 000 лв. за 2015 г. Особено внимание Иванов обърна на таксата за битови отпадъци. „Факт е, че имаме голям преходен остатък близо 7 млн. лв. и план-сметка, в която са записани неща, които няма да се случат през тази година, като например повече от 2 млн. лв. за рекултивиране на първа клетка от сметището. Ние твърдим, че през тази година спокойно можеше да се намали таксата битови отпадъци“, коментира той.
Очакваме трудни моменти за „ЕГГЕД“ и искаме да помогнем тези 200 човека да си запазят работните места и да имаме тролейбусен транспорт, заяви Пламен Рашев и посочи, че ако предложението за компенсиране на дружеството след финансов одит на тримесечието не се приеме, ще има фатален край.
Има около 50 000 пенсионери, а в бюджета е заделена сума от 16 000 за издръжка на пенсионерските клубове, каза Николай Михайлов. „Подобен е проблемът и с читалищата и затова смятам да направя предложение за увеличаване на тези дейности с 10 000 лв.“, съобщи той.
Антон Данаилов пък заяви, че е щастлив от бюджета, защото всичко, за което са имали питания - осветление, чешмички, детски площадки, разписания по спирките, ще се осъществи през тази година. „Нека хората усещат, че има кмет поне в изборна година“, обобщи той.