Остойностяването на лекарския труд в болниците в момента е свързано с количествен показател колко пациенти са преминали през кабинета. При желанието на обществото и правителството да се заплаща за качество, едва ли количественият показател е явен критерий.

Това заяви пред журналисти министърът на здравеопазването Петър Москов.

Според Москов системата с количествен критерий "вкарва" лекарите в спирала- да не лекуват, а да отчитат пациенти. "Затова, както във всяка една държава, където резултатите от здравеопазването са много по-добри, ще вървим към разработване на квалификационна скала съобразно вида болници, квалификацията и броя специалности. Гилдията, обществото на специалистите трябва да поеме контрола върху това-реално аз усъвършенствам ли се, развивам ли се като лекар, владея ли адекватните на модерните постижения на медицината техники знания, за да мога да бъда полезен на пациентите. Не се плаща за това, че днес през кабинета ми са минали 5 души, а за това колко хора съм излекувал", заключи Москов.

Той коментира още, че когато по-голяма част от болниците, които изразходват голям ресурс имат понякога десетки милиони в банкова сметка, това означава, че проблемът не е в количеството финансиране, което идва от НЗОК, а в начина им на управление и изразходване. Запитан дали трябва да има демонополизация на НЗОК, Москов отговори, че правителството стои твърдо зад надграждане на модела на здравно осигуряване.

Той отново разясни, че спешният пакет, който се предвижда е пакетът медицински услуги, който хората, които поради някаква причина решат, че няма нужда да се осигуряват, ще получат. Инсултът и инфарктът също ще са част от пакета. "По темата се спекулира от същите политически среди, които много дълго време създаваха в цели групи от обществото нагласи, че можеш да не изпълняваш задължението си към закона, тоест да се осигуряваш и че от това не следва нищо. От това следваха политически дивиденти за определени политици, а за всеки един от нас следваше по-лошо качество на лечението", каза здравният министър.

Той обясни, че ако извън вече развитите социални механизми на държавата, гражданин прецени, че няма възможността да плаща здравни осигуровки той може да предяви това искане. Вследствие на индивидуална социална анкета ще се види дали наистина статусът му отговаря на социално слаб и тогава той ще бъде здравно осигурен чрез механизмите на държавата.

За предвижданите електронни търгове за доставки на лекарства за болниците, Москов коментира, че те дават възможност за прозрачна процедура и възможност за всяка фирма, на базата на креативността и подхода й да участва във всеки търг. "Всякакъв вид лобизъм по процедури за търга ще отпадне. Фармацевтичната индустрия е наясно, че по начина, по който нещата се случваха досега не могат да продължават", заяви Москов. Той добави още, че се предвижда и да се промени начинът, по който НЗОК заплаща за лекарства. Ще се отиде към заплащане на лекарствена терапия на заболяване, ако имате 4 групи лекарства, свързани с лечението на едно заболяване, медикаментите от тези групи ще бъдат платени на 100 % от НЗОК, добави Петър Москов.