Първите съвместни електронни уроци по математика и биология проведоха вчера български и румънски ученици в Математическата гимназия в Русе. Това става в рамките на проекта „Информационни комуникационни технологии - движеща сила за промяна в образованието“, финансиран от ЕС по трансграничната програма.
Първият урок бе по математика и пред компютрите 45 деца от Румъния седнаха до своите връстници от България, за да научат първия признак за подобност на правоъгълни триъгълници. След това тийнейджърите влязоха в час по биология, където учителката Снежана Пенева им показа чрез технологии какво е ДНК и каква е функцията й в човешкия организъм.