30 кандидати за платено 3-годишно професионално обучение в германските провинции Хесен и Тюрингия набира Агенцията по заетостта. Идеята е 15 от младежите да бъдат обучени по специалността "Бетонно и стоманобетонно строителство", а останалите 15 - по "Пътно строителство". Инициативата се осъществява по програма "Работата на моя живот", а самите обучения ще се проведат от германския строителен център за образование и квалификация BiW BAU с партньорството на Камарата на строителите в България.
Кандидатите трябва да са на възраст от 21 до 27 години. Те ще преминат безплатен 600-часов интензивен курс по немски език в продължение на 5 месеца в София. В средата на юли се предвижда младежите да заминат за Германия, където да започне 6-седмичното им професионално и културно ориентиране, като през този период ще получават по 818 евро месечна стипендия. Ще бъдат покрити и разходите им за път. Същинското обучение ще стартира през септември. Четири дни седмично ще бъдат отредени за практика, а един ден - за теоретична подготовка. Успоредно ще се проведе и допълнително езиково обучение. Стипендията през първата фаза е 818 евро месечно. През втората и третата година стажантите ще се обучават на работното си място в обучаващи предприятия със стабилни пазарни позиции в сферата на пътното, сградното и инфраструктурното строителство.
Месечното възнаграждението за предоставения труд в обучаващите предприятия ще бъде 836 евро през втората година и 1056 евро през третата, посочват от Агенцията по заетостта.
Желаещите да се включат в програмата трябва да изпратят автобиографии на английски или немски език на имейл: [email protected]
Крайният срок за подаване на документи е 11 февруари 2015 година, а интервютата ще се проведат на 12 февруари в Агенцията по заетостта в София.