Русенска стопанска камара започва да помага на фирми за кандидатстване за финансиране по европрограми, като има възможност да изработи и целия проект, съобщи новият председател на бизнес сдружението Красимир Ениманев. По този въпрос камарата ще си сътрудничи с бизнес факултета на Русенски университет. Основната част от проектите ще се изработват от екипи студенти и преподаватели, към които като консултанти ще се ползват счетоводители и банкери.
В последните години Русенска стопанска камара не беше много активна в подпомагане на фирмите, но новото ръководство има амбициите това да се промени, каза Ениманев. Според него бизнесът ще може да получи съдействие в много направления - достъп до финансиране чрез използване позициите на Стопанска камара пред Българската банка за развитие и други финансиращи институции, издаване на сертификати за произход на стоките за фирми, изнасящи продукцията си в държави извън ЕС като Турция, Македония, Сърбия, Русия, Украйна и др.
Ще се развива Центърът за обучение на кадри към Стопанска камара към подготовка на низш персонал, специализирани обучения по професии и курсове за управленски екипи.
Готови сме да оказваме правни услуги на фирмите, да им служим за гарант по сделки след съответното обследване на двете страни и да отстояваме техни общи браншови интереси пред институциите, заяви новият председател на Русенска стопанска камара.