Пазарът на земеделски земи през 2014 г. в Община Иваново беше сравнително активен, като се наблюдаваше повишение на цената на нивите в края на годината, в сравнение нейното начало. Средно тя достигна 850 лв./дка при 750-800 лв./дка в края на 2013 г. Това обобщава в обзорния си анализ за миналата година специализираната в търговия със земя компания „Русе ленд“.
Запазиха се големите разлики при сделките в различните землища в Община Иваново. Отново най-скъпа бе земята в Щръклево - между 1000 и 1100 лв./дка. Купувачи на тези нива бяха както местните арендатори, така и различни инвеститори предвид доброто качество на реколтата в това землище. Рентата, която собствениците в ниви в Щръклево получиха е 50 лв./дка.
Малко по-ниско се търгуваше земята в Сваленик - по около 900 лв./дка, като и тук търсенето беше сравнително високо и наблюдавахме преструктуриране и продажба на цели земеделски стопанства в региона.
В землищата на Пиргово и Мечка, където доскоро липсваше съществено търсене на ниви, също се наблюдаваше оживление и интерес от местни инвеститори, който повиши цените с 15% до около 800 лв./дка, при 700 лв./дка през 2013 г.
В края на 2014 г. арендаторите в Червен и Табачка също атакуваха евентуалните продавачи на земя с оферти между 850 и 900 лв./дка. Подобни бяха нивата и в землище Тръстеник. В останалите землища в Община Иваново, за които са характерни хълмистите терени - Красен, Кошов, Божичен и Иваново, средната продажна цена на нивите бе около 850 лв./дка, което също е 7-8% над предходната година. И тук наблюдавахме спад при рентите. Собствениците на земя получиха между 40 и 45 лв./дка, като и до настоящия момент има неизплатени наеми поради доста затруднения при земеделските стопани.
За 2015 г. очакваме разнопосочна търговия с диференциация в цените както по землища, така и между свободните парцели и тези с дългосрочни арендни договори, прогнозират от „Русе ленд“.