Числата от 5-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 6, 31, 47, 20, 18, 27.
II теглене: 12, 23, 4, 19, 30, 26.

---------------------

6 от 42
I теглене: 4, 2, 21, 34, 11, 18.

---------------------

5 от 35
I теглене: 1, 14, 7, 25, 12.
II теглене: 20, 9, 11, 25, 8.

---------------------

Тото Джокер
Печеливши позиции: 3, 1, 4.
Печеливши числа: 2, 9, 4.