Повече от 50 пациенти са потърсили помощ в частната болница „Медика“ през почивните и празнични дни. Кабинетите в приемния блок на болницата в бившата Трета поликлиника са били на 24-часово разположение в периода от 23 декември до 1 януари. Лекарите са оказали помощ най-често на хора с хипертонични кризи.
Дежурните кабинети отвориха в началото на ноември миналата година и преминаха успешно първия си сериозен тест. Работното им време през седмицата е от 19.30 до 07.00 ч, а през почивните и празнични дни са денонощни.