Поляризацията на населението в Русенска област по доходи показва, че най-бедните 20% в областта имат 4.3 пъти по-нисък доход от най-богатите 20%. Данните са на Териториалното статистическо бюро и показват картината през 2013 година, когато поляризацията леко намалява спрямо 2012-а. Тогава е била 6.6 пъти.
Линията на бедност в региона е била 318.83 лв. на човек.     
Под нея са били 39 300 души или 16.9% от населението. Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за областта нараства с 15.2% (при средно 2.2% за страната), а относителният дял на бедното население намалява с 0.1 процентни пункта. За 2013 г. само две области - Перник и София-столица, са с по-висок размер на линията на бедност от тази на Русе.
Съществена роля в доходите играят пенсиите и държавните социалните плащания. Без тях равнището на бедност за областта нараства до стряскащите 36.9%.
Почти такъв е делът на хората, които са живели в риск от бедност - 36.5% или 84 700 души.
Над половината домакинства /60.8%/ не могат да си позволят почивка извън дома, всяко второ /48,8%/ се затруднява да посрещне непредвидени разходи като неотложен ремонт на жилището и колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др. Четири от всеки десет домакинства се ограничават при отопляване на жилищата си и съответно се затрудняват да осигурят всеки втори ден на трапезата си месо или риба. Въпреки това спрямо 2012 година областта отбелязва прогрес, сочат данните на статистиката.