Идването на работа 15 минути преди началото на смяната и оставането още 15 минути след края на работния ден станаха повод назирател да заведе иск срещу ареста. Причината е, че преди смяна той, както и неговите колеги, трябвало да бъдат инструктирани, а след края на деня оставали допълнително да предадат смяната.
Според човека това удължавало с още 30 минути и без това дългата му 24-часова смяна и се явявало извънреден труд, който обаче не му се заплащал.
Така  сметна и Русенският районен съд, който осъди Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ да изплати на надзирателя допълнителното отработено време в размер на близо 188 лева за периода април 2011-април 2014 година. Решението може да се обжалва.