С първа символична копка и водосвет вчера започна изпълнението на един от най-важните инфраструктурни обекти в Русе - реконструкция на Кръговото при полицията и изграждане на подлез под него. В церемонията участваха зам.-министърът на регионалното развитие Деница Николова, депутатът Свилен Иванов, кметът Пламен Стоилов и екипът му, зам.областният управител Валентин Колев, постоянният представител на Световната банка в България Антъни Томпсън.
Това е най-натовареният участък в Русе, защото всички тролейбусни и автобусни линии без една минават през Кръговото, каза зам.-кметът Димитър Наков.         
С изпълнението на проекта, който ще приключи най-късно до октомври 2015-а, ще се намалят транспортните разходи, подлезът ще раздели автомобилния и пешеходния поток и ще повиши безопасността на движението като цяло. Нов елемент за Русе е оформянето на бус ленти от кръстовището с бул. „Съединение“ до кръстовището с бул. „Христо Ботев“. С реализацията на проекта ще се въведе гъвкаво управление на светофарните уредби с приоритетно пропускане на обществения транспорт. Предвидено е и проектиране и изпълнение на велоалеи в средната ивица на градинката по „Цар Освободител“. Стойността на обекта е 10,5 млн. лева, той е част от проекта „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Изпълнител е консорциум „Монолитпътконсулт“, включващ две русенски, една хасковска и една варненска фирма.
Всяко строителство създава проблеми и затруднения. Още от понеделник започват строителните дейности, но ще се опитваме неудобствата да бъдат по-малки. Най-късно през октомври инфраструктурният обект, който ще открием, ще е една от гордостите на Русе, каза кметът Пламен Стоилов.
В пет от изходите на Кръговото е предвидено да се изградят асансьори, като само в разделителната ивица в посока бул. „Съединение“ не е предвидена асансьорна уредба. От страна на Спортната зала и от страната на градинката на бул. „Бозвели“ ще има стъпала, които досега не са изграждани на Балканския полуостров. Друг подход е решен амфитеатрално с пейки, а идеята е да се превърне в център за неформални прояви на любителите на изкуството. В подхода откъм Кооперативния пазар към Кръговото за пешеходците са предвидени стъпала и рампа, която води до асансьорната уредба.
Изграждането на проекта ще премине през шест етапа. Първият етап започва с поставянето на преградна ограда, която ще стесни съществуващия асфалтов ринг. Основните дейности ще се изпълняват вътре в кръга, като подхода към строителната площадка е от посока кръстовището с бул. „Съединение“, а изходът е по посока бул. „Липник“. На тези две места гражданите единствено ще имат допир със строителната механизация, която ще влиза и излиза от строителната площадка, посочи Наков. На този етап ще се изградят и основните тунели и част от подхода в посока строителната гимназия.
Следващият етап предвижда да се продължат работите в самия подлез, като същевременно се обработва и реконструира тротоарът пред сградата на полицията и на отсрещната страна в посока бул. „Съединение“. Ще се преминава през вече новоизградения участък, а където има разлика в нивата, ще бъдат изградени временни рампи, които ще улесняват подхода.
В третия етап ще се работи в средната разделителна ивица, същевременно ще се работи и в големия амфитеатрален подход и в градинката през „Бозвели“.
Следващият етап предвижда да се работи по изхода от страната на строителната гимназия и магазин „Мосю Бриколаж“, както и подхода през спортната зала.
Петият етап включва изграждане на средната разделителна ивица в посока бул. „Съединение“ и довършване на работите на подхода откъм градинката на „Бозвели“.
Последният етап предвижда доизграждането на подходите към Спортната зала и довършване на работите на подхода в средната разделителна ивица, която подхожда от Кооперативния пазар.