Русенската „Зита БГ“ бе една от 19-те български компании, участвали в Международната изложба за индустриални поддоставчици Swisstech 2014 и търговска мисия в Базел, Швейцария. Форумът, в който участваха наши фирми, занимаващи се с проектиране и производство на технологично оборудване, инструментално производство, монтаж и сервиз на комплектни технологични линии, се проведе в периода от 17 до 21 ноември.
Националното участие на българските предприятия в Swisstech 2014 и търговската мисия до Базел се организират по проект за насърчаване на експортната дейност, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Организатор на промоционалните прояви бе Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). „Зита БГ“ бе и участник в българо-швейцарския бизнес форум, организиран успоредно с изложението.