Изпълнителният директор на „Сименс-България“ Боряна Манолова е сред новите доктори, които ще получат дипломите си на тържествена церемония в Канев център във вторник, когато се чества 69-ата годишнина на Русенския университет.
Боряна Манолова е инженер по електроника с диплома от университета в родния Русе, където е защитила и дисертация във връзка с електропотреблението в индустрията.
„Сименс“ е сред най-активните партньори на РУ, като от 2011 година отношенията са регламентирани с договор за сътрудничество. Германската компания оборудва модерната лаборатория за обучение на студенти от широк кръг свързани с електрониката специалности, а на името на нейния основател Вернер фон Сименс е именувана една от най-хубавите аудитории в университета.
Докторска диплома във вторник ще получи и зам.-кметът Страхил Карапчански, а един от неговите предшественици - хуманитарният зам.-кмет от екипа на Елеонора Николова Велизар Павлов, ще получи официално професорското си звание. Професор вече е и зам.-ректорът на висшето училище Юлияна Попова.
Празника си университетът посреща с нови 52 доктори, 21 доценти и 6 професори.