Няма как да се откажем от парното и да спрем да плащаме и за сградната инсталация. Това става ясно от официално становище на „Топлофикация Русе“, публикувано на сайта на дружеството. Изявлението е по повод тиражираната напоследък информация, че отказът от услугите на топлофикациите вече означва и край на плащанията по общите части на сградата.
Тръгналото от адвокат на пловдивско сдружение за защита на потребителите твърдение се базира на предпоставката, че съгласно Закона за защита на потребителите, хармонизиращ Директива 2011/83/ЕС за крайното потребление на енергия, една услуга би трябвало да се заплати ако е поискана.
Това твърдение е подвеждащо и противоречи на закона, твърди „Топлофикация Русе“. „Заплащането на топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, и на топлинна енергия за отопление на общите части в сграда в режим на етажна собственост, е задължително съгласно чл. 153, ал. 6 от Закона за енергетиката. Гражданите имат правото да преустановят подаването на топлинна енергия към имотите си, но те остават потребители на топлинна енергия за общите части на сградата - етажна собственост и на отдадената от сградната инсталация, която също е обща част“, се казва в становището.
От дружеството припомнят, че вече има решение на Конституционния съд от 22 април 2010 г., който бе сезиран по въпроса от омбудсмана и изрично се произнесе за законосъобразността на задължението за заплащане на суми под формата на сградна инсталация от непотребители на топлинна енергия.
Докато няма нормативна промяна в Закона за енергетика и подзаконовите актове по приложението му, неговите правила следва да се прилагат за този вид доставки, твърдят от „Топлофикация Русе“. Тяхното становище е подкрепено и от официално съобщение на Министерството на икономиката и енергетиката в същия дух.
При това положение, процедурата за „развод с парното“ остава досегашната - нежелаещите трябва да постигнат съгласие с 2/3 от собствеността и да поискат изключване. Тогава топлофикационното дружество е длъжно да прекрати топлоподаването на целия жилищен вход/сграда и единствено в този случай няма да има плащане за сградната инсталация.