Стендове, уреди, инструменти и приспособления, намиращи приложение при диагностиката, обслужването и ремонта на автомобилите в автосервизите, ще бъдат закупени от Професионалната гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“ по проект „Модернизирана учебна база за успешен старт в професията“.
Финансирането на проекта е по националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“.
Чрез новото оборудване ще бъдат създадени осем работни места, където ученици от паралелките за подготовка на механици ще получат практически знания и ще повишат квалификацията си. Наред с това ще бъде изградено устойчиво партньорство между гимназията и Сдружението на сервизите за качество в автомобилните ремонти.