Концепция за учебен кораб с международен екипаж и тренажор за симулиране на плаване по Дунав на различни видове кораби са изработени по проект за хармонизиране на навигацията във вътрешния воден транспорт в Европа чрез образование и информационни технологии. В него участват Русенският университет, Морска администрация-Русе и още 16 партньори от дунавски страни.
Една от целите на проекта е в корабоплаването да се въведат повече високи технологии и да се стандартизира образованието в тази сфера. В платформата за електронно обучение има различни модули, като към тях са добавени още два - за българските дунавски пристанища и за правилата за превоз на опасни товари.