Българите остават песимисти за развитието на общата икономическа ситуация в страната и личното си финансово положение. Това показва проучването на потребителските нагласи през октомври, проведено от националната статистика.
Мненията за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са по-неблагоприятни спрямо предходното наблюдение, в резултат на което балансовите показатели намаляват съответно с 4.2 и с 2.5 пункта.
По-песимистични в сравнение с юли са и оценките и очакванията на потребителите относно промените във финансовото състояние на техните домакинства.
Оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца също са по-неблагоприятни в сравнение с мненията, изразени три месеца по-рано, в резултат на което балансовият показател се повишава с 5.4 пункта. Същевременно и инфлационните очаквания за следващите дванадесет месеца се засилват.
Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голяма част от потребителите като неблагоприятна за спестяване, а и очакванията им по отношение на възможността да спестяват през следващите дванадесет месеца се влошават.
По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца преобладават предвижданията, че тя ще продължи да се увеличава.
Последната анкета отчита влошаване на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като и намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца са по-резервирани.
Негативна е и нагласата им по отношение на извършването на разходи за „покупка на кола“, за „покупка или построяване на жилище (вила)“ и за „подобрения в дома“ през следващите дванадесет месеца.