Финалната процедура, с която ще бъде завършено обновяването на бул.“Тутракан“, стигна до обжалвания в Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/. Това е обществената поръчка за доставка и монтаж на LED-дисплеи, информационна и комуникационна техника и софтуер, включващ четящи устройства за събиране на данни за трафика и натовареността на булеварда.
Впрочем поръчката с прогнозна стойност 886 100 лева беше пусната в средата на декември миналата година. През май тази година обаче беше прекратена, тъй като нито една от трите подадени оферти не отговаряше на предварително обявените условия и затова и тримата участници бяха отстранени от процедурата.
„Поръчката е специфична, технически е много сложно изпълнението й и определено за Русе е уникална“, обясни за „Утро“ началникът на отдел „Обществени поръчки“ в Община Русе Иван Минчев.
В крайна сметка близо година след обявяването на поръчката до класиране се стигна. За победител е обявен консорциум „Дунав мост - трафик“, който обединява фирмите „Глобал уан“ ООД, „Лирекс БГ“ ООД и „Мусад“ АД. На второ място е класирано „Телелинк“ ЕАД, а на трето консорциумът „Контракс - кросс“. В него са включени фирмите „Контракс“ АД, чешкото „Кросс злин“ АД и консултантска агенция от София. Отстранено от участие е „АЖД Прага“ ООД заради това, че не е покрило изискванията. Това дружество всъщност обжалва пред КЗК изкарването си от играта. Очаква се антимонополната комисия да реши спора между Общината и фирмата, а неудовлетвореният от резултата може да обжалва решението пред Върховния административен съд.
Както „Утро“ писа, очаква се бул.“Тутракан“ да лъсне с осем широкоекранни LED-дисплеи, които ще бъдат монтирани в двете посоки. На панелите ще текат данни за състоянието и натовареността и на самия булевард, и на Дунав мост. Шофьорите ще бъдат известявани и с метеорологична информация. Девет ще са и четящите устройства, които ще събират и обработват данни за трафика на булеварда. Посоченият краен срок за изпълнение е 13 януари 2015 година, но той едва ли ще бъде спазен, тъй като е възможно само обжалванията на класирането да не са приключили дотогава.
Модернизирането на „Тутракан“ е част от големия съвместен проект на Русе и Гюргево „Подобряване на достъпността на европейски регион Русе-Гюргево с паневропейски транспортен коридор 9“, който се финансира по програмата за трансгранично сътрудничество.