Вестник „Галерия" разкри 18-те точки, по които ГЕРБ преговаря цяла седмица с избраните в 43-тото народно събрание партии и коалиции и по които бъдещият мандатоносител започва втори тур с 4 от тях - Реформаторския блок, „Патриотичния фронт", БСП и АБВ. В началото на срещите Цецка Цачева, Менда Стоянова и Румяна Бъчварова задават въпроса: „Приемате ли...", и четат поредните точки в очакване на отговор и коментари от отсрещната страна. Така стана ясно, че ГЕРБ имат съгласие по 4 точки с БСП, по 14 с АБВ, 90% с РБ и по 14 с ПФ. Преговарящите отхвърлиха отстъпките на ББЦ, а „Атака" отказа изобщо да участва в разговорите. До този момент обаче никой не разбра за какво точно се споразумяват политическите сили. Ето какво са замислили бъдещите управляващи и какво трябва да подкрепят техните партньори във властта.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ


ПП ГЕРБ ще осъществи коалиционно управление с други политически партии в общ кабинет само при пълното съгласие по следните общи приоритети:

1. Запазване и потвърждаване членството на България в Европейския съюз и НАТО. Без промяна във външнополитическата ориентация и поетите международни ангажименти на страната.

2. Осигуряване на ускорен икономически растеж на българската икономика за гарантиране нарастване на доходите и социалните плащания на българските граждани. Подкрепа за развитие на българския бизнес и насърчаване на инвестициите в модерни и иновативни производства, които създават нови работни места.

3. Подобряване на бизнес средата в България за насърчаване на инвестиционната активност и подкрепа на българските производители:
a. Ускорено въвеждане на електронното управление за оптимизиране на администрацията, прозрачност на публичните дейности и превенция на корупцията;
b. Въвеждане на оценка на въвеждане на управленски и законодателни решения.

4. Гарантиране на финансовата стабилност, ниски нива на бюджетен дефицит и външен дълг (според европейските критерии). Ограничаване на бюджетните разходи:
a. Ускорено приемане на актуализацията на бюджета за 2014 година и Закона за държавния бюджет за 2015 година;
b. Запазване на данъчната система и ниския дял на преразпределяне на бюджетните средства;
c. Постепенна финансова консолидация, съобразена с икономическия цикъл;
d. повишаване на приходите в държавния бюджет и събираемостта на плащанията чрез структурни промени в приходните агенции;
e. Засилване функциите и капацитета на контролните органи, нов закон за Сметната палата.

5. Политическо решение за включването на България в Европейския банков съюз, подкрепа и участие в създаването на Европейския енергиен съюз

6. Гарантиране на банковата стабилност и решаване на проблемите с КТБ чрез приемане на политическо решение, основано на независима външна експертиза за състоянието на банката. Без специален закон за КТБ;
a. Бързо изплащане на гарантираните депозити при ограничено използване на публични средства;
b. Смяна на управителя на БНБ и избор на ново ръководство след необходимите законодателни промени и синхронизирането с европейското законодателство;
c. Публичност на кредитната история на КТБ и нейните клиенти.

7. Възстановяване на доверието на Европейската комисия и възстановяване на плащанията от европейските фондове. Ефективно и прозрачно разпределение и усвояване на европейските средства в новия програмен период 2014-2020

8. Приоритетно и ускорено довършване и изграждане на големите инфраструктурни транспортни проекти за насърчаване на икономическия растеж, развитието на регионите и националната и международна свързаност на страната.

9. Преразглеждане на новите енергийни проекти и тяхната икономическа ефективност. Изграждането им само при пълно съответствие с европейските правила и директиви:
a. Отказ на държавни, корпоративни други гаранции за изграждането на нови енергийни мощности;
b. Продължаване живота на 5 и 6-и блок на АЕЦ Козлодуй, без отмяна на мораториума върху строителството на АЕЦ Белене;

10. Гарантиране интереса на българските потребители и бизнеса от справедлива и поносима цена на електроенергията чрез следните мерки:
a. Избор на нов състав на ДКЕВР по принципи, гарантиращи неговата политическа независимост;
b. Ефективно управление на енергийния сектор чрез създаване на ново ресорно министерство, финансово оздравяване на НЕК;
c. Осъществяване на мащабна национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - до две години 50% от тях;
d. Програма за намаляване на енергийната бедност - разширяване обхвата на българските домакинства, които получават енергийни помощи, както и увеличаване размера на помощта.

11. Гарантиране на енергийната независимост на страната чрез:
a. Проучване и експлоатация на националните находища на природен газ и нефт;
b. запазване на мораториума върху сондажите на шистов газ. Доизграждаме на реверсивни връзки със съседните балкански държави;
c. Продължаване на строителството на проекта „Южен поток" само при пълно съответствие с европейското законодателство и при диалог с ЕК;

12. Ново законодателство за осъществяване на реформа в системата на средното и висшето образование:
a. Постепенно нарастване на средствата за образование;
b. Приоритетно развитие на българската наука и иновации и прилагането им за развитие и модернизация на българ-ския бизнес.

13. Финансово балансиране на НЗОК, засилване на нови форми на ефективен контрол върху разходите. Пакет от мерки за повишаване събираемостта на здравните вноски. Подобряване на качеството и достъпа за здравеопазване чрез:
a. Приоритетно инвестиране в кадрово, логистично и технически обезпечена спешна помощ за територията на цялата страна;
b. Оптимизиране на доболничната и болничната здравна помощ;
c. Въвеждане на електронна здравна карта и електронно здравеопазване.

14. Запазване на достигнатите нива на социални помощи и плащания. Насърчаване на отговорното родителство и подкрепа на тридетния модел.

15. Устойчиво нарастване на трудовите доходи и пенсии, съобразено с темповете на икономически растеж:
a. Обвързване на заплащането с нивото на квалификация и образование;
b. Разширяване обхвата на квалификационните възможности и включването в тях както на безработните, така и на активно търсещите работа;
c. Продължаване на пенсионната реформа и търсене на възможности за допълнително нарастване на пенсиите.

16. Реформа в сферата на сигурността чрез нова законова уредба на всич¬ки служби за сигурност. Структурни промени чрез отделяне на ГДБОП от ДАНС с цел противодействие на криминалната и организираната престъпност и за гарантиране сигурността на гражданите. Бързи организационни мерки за контрол върху незаконните емигранти. Политически усилия за приемане в Шенген.

17. Реформиране на правосъдната система чрез промяна в Закона за съдебната власт и изпълнение на препоръките на ЕК, посочени в докладите по Механизма за сътрудничество и оценка. Нов Наказателен кодекс. Парламентарен диалог за широк консенсус по необходимостта от промяна на Конституцията за преструктуриране на съдебната власт.

18. Промяна на Изборния кодекс, включително въвеждане на задължително гласуване след обществен дебат.

В края на всеки разговор преговорният екип на ГЕРБ поставя и 3 политически искания:
1. Най-голямата партия - ГЕРБ, да излъчи министър-председател и председател на 43-тото Народно събрание.
2. Да има правителство на споделената отговорност с министри от партиите, които подкрепят бъдещия кабинет.
3. Да има гаранции за пълен мандат на правителството, което ще бъде избрано с гласовете на подкрепящите партии и коалиции.