В следващите дни анкетьори на Териториалното статистическо бюро започват да събират данни за изследването „Европейско здравно интервю - 2014“, съобщиха от ТСБ-Русе. Проучването е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е да се събере информация за здравето, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на ЕС. То се провежда на всеки пет години по обща методология и единен въпросник във всички държави.
Въпросникът е структуриран в четири модула - Здравен статус, включващ въпроси за самооценка на здравето, разпространение на хронични заболявания и др.; Здравни грижи - ползване на медицински услуги, болнично лечение, обръщаемост към личен лекар, лекар специалист и стоматолог, употреба на медикаменти; Здравни детерминанти (начин на живот) - физическа активност, консумация на плодове и зеленчуци, тютюнопушене, употреба на алкохол, и Основни социално-икономически характеристики - пол, възраст, образование, икономическа активност и други.
На територията на област Русе размерът на извадката включва 144 домакинства, в които ще бъдат анкетирани всички лица на 15 и повече навършени години. До януари 2015 г. те ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори - служители на русенското статистическо бюро, за персонални интервюта и попълване на въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите. Териториалното разпределение на извадката включва градовете Русе, Бяла, Глоджево и Сливо поле и селата Басарбово, Смирненски, Стамболово, Иваново и Каран Върбовка.
Конфиденциалността на получената информация е гарантирана. При посещенията анкетьорите ще се легитимират със служебни карти, съобщава ТСБ-Русе.