Срокът на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници да стане 3 вместо 2 години, както е сега. Това е едно от предложенията, които ще бъдат обсъдени на предстоящата сесия на Общинския съвет в Русе. Запазват се минималните и максималните цени на таксиметровите услуги за превоз на пътници. Минималната дневна тарифа е 0,79 лв./км, нощната - 0,89 лв./км, а максималната дневна е 1,00 лв./км и нощна - 1,20 лв./км.