През 2013 година „Свинекомплекс Голямо Враново Инвест“ реализира приходи от продажби в размер на 15,4 млн. лева, което е увеличение с близо 1 млн. лева спрямо предходната година. Приходите като цяло се увеличават от 25 на 29,5 млн. лева или с 18% поради по-високите стойности на материалите и стоките собствено производство. Счетоводната печалба се покачва от 897 хил. лева на 2,9 млн. лева или с 220%, за което основен принос имат приходите от финансирания в размер на 1,8 млн. лева, става ясно от отчета на дружеството за 2013 г.
През миналата година най-големият в областта свинекомплекс е реализирал 7,3 млн. лева приходи от продажби на животни, 1,7 млн. от месодобив, 2,4 млн. от месопреработка. Фуражният цех добавя още 278 хил. лева. От продажбата на стоки са получени 3,2 млн. лева.
Свинекомплексът успява в голяма степен да затвори цикъла за производство, като обработва собствени и наети ниви за зърнени култури, от които произвежда фуражи в собствен цех. Тези ниви пък се подхранват с животински тор от фермата по холандска технология. Дружеството преработва месото в разфасовки, месни заготовки и различни видове колбаси и реализира продукцията на едро и дребно, включително и в собствени магазини. „Свинекомплекс Голямо Враново Инвест“ има и открит клон в София.
През март тази година е подписан договор за преобразуване, който предвижда вливане на дъщерното дружество „Бекон 2002“ в компанията майка. От свои акционери дружеството е изкупило 52 872 броя акции, с което притежаваните собствени акции вече достигат 94 531 броя или 4,94% от капитала.