1735 метра медни проводници са свалени от 12 междустълбия от електропреносната мрежа в три съседни селища, които са останали за часове без ток. Кражбата е извършена в нощта срещу 23 септември. Ударната бригада първо е атакувала проводниците от мрежа в Две могили, където са отрязани и задигнати 580 метра жици. После крадците се преместили в Екзарх Йосиф, където са отмъкнали 420 метра проводници. Накрая апашите отишли до Ценово и отрязали от мрежата 735 метра жици.