Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав финализира проект CO-WANDA /Конвенция за управление на отпадъците от корабоплаването по Дунав/, финансиран по програмата за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013“. Проектът стартира официално през октомври 2012 година и след две години достигна успешен финал. Той има за цел да подобри екологичните показатели на вътрешния воден транспорт и да стимулира модернизирането на корабните състави.
Заключителната конференция се проведе на 9 септември в Будапеща. Там бяха представени основни положения, цели и резултати, постигнати по петте работни пакета на проекта, а участниците бяха детайлно запознати с разработения проект на Международна конвенция за управление на отпадъците от корабоплаването по Дунав, която в бъдеще да бъде приета и ратифицирана от всички придунавски страни.