Над 20 потънали през годините кораби и шлепове бяха открити при хидрографски изследвания на АППД тази пролет с монтираните през миналата година два многолъчеви ехолота на кораба „Дунав 1“ с капитан Венцислав Минков и на хидрографския катер с капитан Иван Тодоров, с които работи хидрографът Венцислав кадиев, съобщи изпълнителният директор на агенцията Павлин Цонев.
Най-новите находки са отпреди седмица - два потънали един до друг кораба и един шлеп срещу гюргевското пристанището.
Трите съда са на голяма дълбочина и не пречат на корабоплаването, но въпреки това са обозначени с червена шамандура. Предполага се, че аварията е станала след сблъсък, каза Павлин Цонев.
Срещу сградата на „Морска администрация“ също е намерен потънал от години шлеп. Лежаща на дъното секция е намерена и срещу лимана на АППД. Други две секции са открити на дъното на Дунав срещу пристанище Запад. Около остров Батин и срещу устието на река Янтра също са установени потънали секции. Потънали шлепове са картографирани и до остров Косуй срещу тутраканското село Пожарево, както и на много други места от Силистра до Сомовит.
Там, където има някаква опасност съдовете на дъното да пречат на корабоплаването, са маркирани със специални обозначителни знаци, за да се виждат от капитаните.