Договор за изработване и доставка на нова драга подписа изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ Павлин Цонев с фирма от Нидерландия. Цената на драгиращата техника е 6 100 000 лева без ДДС, като тя трябва да бъде произведена до май идната година. 
Драгата се доставя в рамките на проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав“, като предстои подписването на още три договора за доставка на маневрен кораб, понтон и шалан. Общата стойност на проекта е 20 632 677 лева.