Токът ще поскъпне средно с 9.79% от 1 октомври, става ясно от предложението за нови цени на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/, публикувано вчера. Както обещаха още преди няколко дни от регулатора, електроенергията няма да скочи с двуцифрено число проценти, но все пак сметките ни до края на годината ще натежат.
Цената на електрическата енергия по дневна тарифа се повишава от 0,12563 на 0,13837 лв./кВтч, а на нощната - от 0,05158 на 0,05681 лв./кВтч. Вдигат се цените за пренос средно и ниско напрежение. Непроменена остава само цената за достъп.
Числата все още не са 100% сигурни, тъй като това е само предложение на експертните групи на ДКЕВР. За 25 септември е насрочено обществено обсъждане на доклада в сградата на ДКЕВР в София. Но предвид консесуса по въпроса за неизбежността на готвеното увеличение от страна на всички институции, съществени промени едва ли могат да се очакват.