Единственият източник на подобни неприятни и интензивни миризми в Източната промишлена зона е площадката на „Монтюпе“ и заповедта на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ за затваряне на жалузите на хале 1 в завода е законосъобразна и правилна, реши Русенският административен съд. Затова правилно РИОСВ е действала в интерес да се защити здравето на русенци и да се предотврати настъпването на опасности и щети от замърсяването на въздуха. Магистратите отчетоха факта, че в зоната на Индустриалния парк в близост до френската компания няма други леярни, които да са източник на тежките зловония и въпреки че няма сигнал, подаден конкретно срещу завода на „зеления телефон“ на инспекцията, то след затваряне на жалузите оплакванията са спрели.
Съдът прецени, че реално в хале 1 има проблем с улавянето и отвеждането на вредните емисии, които са основният източник на неприятните миризми, от които хората вдигнаха ръце. При отваряне на жалузите, разположени в горната част на халето, и при естествената циркулация на въздуха в помещението неприятните интензивни миризми са се разпространявали вън от сградата, а при наличие на вятър от север-североизток те са достигали до града, сметнаха още административните магистрати. Те обаче излязоха със становище, че затварянето на жалузите всъщност няма да сложи край на зловонията, тъй като са част от дейността на завода, а ще има друга цел - да дисциплинира и принуди „Монтюпе“ да предприеме ефективни мерки, които да отстранят изначално проблема.
Във въпросното хале, което е със запечатани жалузи се извършват основни процеси по леене на детайли. Самите жалузи били разположени на 9 метра височина и наподобявали щори. Основната им цел била да може да влиза въздух - така благодарение на повечето свеж въздух се подобрявала работата на аспирацията и засмуквала в по-голям обем отделяните газове, беше тезата на адвокатите на „Монтюпе“, която обаче не издържа в съда.
Решението на Русенския административен съд може да се оспори пред Върховните административни магистрати.