Извънредна проверка на екоинспектори в завода за автомобилни детайли „Монтюпе“ е установила, че на мястото на част от пломбираните по-рано жалузи на две от фасадите на производствено хале 1 са монтирани 12 нови вентилатора. При обстойния оглед е констатирано, че на електрическите табла за управление на вентилаторите са монтирани превключватели, чрез които може да се променя посоката на въздушния поток, което предполага изпускане на неорганизирани емисии от производствените халета в атмосферния въздух, съобщиха вчера от Регионалната инспекция за околна среда и води /РИОСВ/.       
Проверката е извършена след сигнали на граждани, че нощем в града отново се усещат неприятни миризми.
Става дума за техника, която може да насочва въздушния поток отвън навътре и обратно, обясни инж.Снежана Георгиева, която в момента е начело на инспекцията.
Когато вентилаторите се превключат на режим отвътре навън, в атмосферата се изхвърлят вредните емисии и това се усеща от хората, поясни тя.
От екоинспекцията са дали предписания за демонтаж на превключвателите, което вече е изпълнено. На „Монтюпе“ е съставен и акт за административно нарушение.
Както „Утро“ писа, след многобройни сигнали за неприятни миризми предимно през нощта на 9 май екоинспекцията пломбира жалузите по трите фасади на хале 1 на завода. Заповедта за тази принудителна мярка беше обжалвана от юристите на „Монтюпе“, а вчера Административният съд в Русе се произнесе в полза на екоинспекцията.
До редакционното приключване на броя не успяхме да се свържем с „Монтюпе“ за коментар. Готови сме да публикуваме тяхното становище.