Русенският университет запази лидерската си позиция сред университетите в Европа и ще продължи да координира развитието на компютърното обучение. Това стана ясно вчера, когато ректорът проф.Христо Белоев обяви решението на Генералната дирекция „Образование и култура“ на Европейската комисия да класира на първо място проекта на Русенския университет. Останалите кандидати се били университети от Белгия, Великобритания, Германия, Франция, Испания и Финландия.
Проектът е на тема „Бъдещото образование по компютинг: Как да подпомагаме ученето по всяко време и на всяко място“ и в неговата тематична мрежа ще се свържат 67 университета и фирми от 35 страни, като координатор е Русенският университет. Основната цел на проекта е да подпомогне интелигентния растеж и развитието на компютърно общество, базирано на знания и иновации.
През следващите три години ще бъдат разработени стратегии, учебни планове, нови методи за използване на социалните медии и други. По проекта ежегодно ще се провеждат две научни конференции - по компютърни системи и технологии и по електронно обучение. И двете конференции са стартирали благодарение на подобни проекти на Русенския университет и вече са утвърдени научни събития в страната и в Европа.
Това е четвърти проект от категорията за създаване на европейски тематични мрежи, на който Русенският университет е инициатор и координатор.