По-лоши финансови резултати регистрират публичните дружества, чиито акции се търгуват на БФБ, към 30 юни 2014 г. Това показват обобщените финансови резултати на публикуваните финансови отчети.
Нетният финансов резултат на публичните дружества е печалба от 129.97 млн. лв. В изследването попадат 301 публични дружества. Година по-рано финансовият резултат на тези дружества е бил печалба в размер на 162.965 млн. лв., като видният спад в общата печалба е с 20.25% или с 32.995 млн. лв. в нетно изражение.
142 дружества са на печалба към полугодието, като общата сума на тази печалба е 241.811 млн. лв. Към същия период на 2013 г. печалбата е била 403.251 млн. лв. Така спрямо 30 юни 2013 г. имаме спад в печалбата с 40.03% или 161.440 млн. лв. в цифрово изражение.
Към 30 юни 2014 г. 148 дружества отчитат загуба, като тя е в размер на 111.841 млн. лв. спрямо полугодието на 2013 г. загубата също пада, с внушителните 53.46%. Тогава тя е била 240.286 млн. лв.
Общите приходи на емитентите(без банките) е в размер на 3 792 857 хил. лв. Спадът спрямо година по-рано е с 20.55%, когато приходите им са били 4 774 087 хил. лв.
Общите разходи към полугодието са 3 681 858 хил. лв., при разходи от 4 535 611, година по-рано.
И четирите индекса на БФБ записаха повишения от по над 1% за седмицата. Ръстът при SOFIX бе от 1.33%, докато BGBX40 нарасна с 1.67%. BGREIT и BGTR30 добавиха 1.03% и 1.49%, респективно, за последните пет сесии.