Кои са важните дати, с които е полезно да сте наясно преди вота на 5 октовмри?

Проверка списъци в ГРАО

Централната избирателна комисия съветва да проверите дали сте вписани коректно в предварителните избирателни списъци. Това може да се направи на място в обявения списък от съответната общинска администрация или чрез интернет страницата на ГРАО по адрес или ЕГН.

Права на ученици и студенти

Ако те са редовно обучение, навършили 18 години, могат да гласуват в населеното място, където учат, ако то е различно от населеното място по постоянния им адрес. В изборния ден - 5 октомври, те трябва да представят на секционната избирателна комисия:
- Документ за самоличност;
- Редовно заверена за съответната учебна година ученическа книжка или за последния семестър студентска книжка;
- Декларация по образец - Приложение № 74-НС от изборните книжа, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Машинно гласуване

На 5 октомври в 300 избирателни секции в 5 изборни района в страната ще се проведе експериментално машинно гласуване. ЦИК препоръчва на гражданите, които гласуват в една от тези 300 секции, първо да гласуват с хартиена бюлетина и чак след това да участват в машинното гласуване. Данните от машинното гласуване не се вземат предвид при отчитане на окончателните резултати от гласуването, тъй като се провежда експериментално.
Изчерпателна информация как протича процесът на машинно гласуване ще намерите в избирателните секции.

Ако сте български гражданин, който желае да гласува извън страната,
трябва до 9 септември да заявите желанието си чрез писмено заявление по образец - Приложение № 22-НС от изборните книжа. То се подава до дипломатическото или консулско представителство на България в съответната държава или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК.
На 13 септември ЦИК определя местата в държавите и броя на секциите, които ще се образуват извън страната.

До 14 септември хората с трайни увреждания, могат да подадат

заявление по образец - приложение №17-НС от изборните книжа до общинската администрация за гласуване с подвижна избирателна кутия.
До 20 септември можете да подадете заявление, ако искате да гласуват по настоящ адрес,
а не по постоянен (вписан в личната ви карта). Заявлението е по образец - приложение №14- НС от изборните книжа и се подава до кмета на общината, района или кметството по настоящ адрес. Преди това трябва да имате направена актуална адресна регистрация за настоящ адрес.

На 24 септември общинската администрация публикува списък на заличените лица.

Избирател, който е открил името си в него, има право да се запознае с основанието за заличаване и в срок от три дни, до 27 септември, да подаде заявление по образец - приложение № 15-НС от изборните книжа, за да бъде изключен от този списък. Заявлението се подава до кмета на общината. Искането се разглежда незабавно. Отказът на кмета може да се обжалва в срок от 24 часа пред административния съд. Решението на съда е окончателно.
В изборния ден избирателят ще бъде допуснат да гласува, само ако представи удостоверение от общината по образец – приложение №18-НС от изборните книжа, че няма основание да е в списъка на заличените лица и има право да гласува.

До 29 септември хората с трайни увреждания, които са пропуснали да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, могат да го направят, но само в случаите, когато в населеното място вече има назначена подвижна избирателна комисия.