Дъщерните на „Параходство БРП“ дружества увеличават с близо 2,3 млн. лева приходите на параходството за първата половина на годината, става ясно от публикувания консолидиран отчет на дружеството за шестмесечието на 2014 г. Общите продажби възлизат на 9,8 млн. лева и спрямо същия период на миналата година намаляват с над 3 млн. лева. Спадът се дължи изцяло на по-слабите резултати на компанията-майка.
„Параходство БРП“ притежава по 100% от „Интерлихтер Словакия“ и „Блу Сий Хорайзън“ /Република Сейшел/ и „Порт Инвест“, което наскоро получи концесия за пристанището в Лом. Компанията е собственик на 94,25% от акциите в „Маяк-КМ“, 55% в „Порт Пристис“ и 51% във „Ви Ти Си“. БРП държи и 50% в съвместното с БМФ дружество „Варнафери“, извършващо фериботни превози до Русия.
Както „Утро“ писа, положителният финансов резултат на БРП се формира най-вече благодарение на дъщерните на параходството фирми. От тях дружеството е получило през първото полугодие дивиденти в размер на 1,025 млн. лева. В консолидирания отчет трансферите в рамките на групата не се отчитат. В резултат финансовият резултат на цялата група е едва 267 хил. лева печалба, която е два пъти по-ниска от тази за същия период на миналата година.
Конфликтът между Украйна и Русия доведе до прекратяване на доставките по Дунав на суровини от украинските пристанища. По тази причина на речния пазар към момента остана един доминиращ товаропоток - този на зърната - износ от България и Румъния, посочва в доклада си ръководството на БРП.