До 30 август Централната избирателна комисия (ЦИК) регистрира партия за участие в изборите, при условие че съдът е отменил обжалвано решение за отказ за регистрация на партията.

До 30 август ЦИК регистрира коалиция от партии за участие в изборите, при условие, че съдът е отменил обжалвано решение за отказ за регистрация на коалицията.

До същата дата РИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на инициативните комитети, предназначена за обслужване на предизборната им кампания и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 от ИК.

До тази дата ЦИК трябва да извърши промени в състава на регистрирана коалиция, както и при включване на нови партии в състава на коалицията. РИК формира единните номера на избирателните секции в изборния район. До 30 август при кмета на общината се провеждат консултации за съставите на СИК.