Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

*Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал

1 ресурсен учител, специална педагогика
1 възпитател прогимназиален етап, български език и литература/математика
1 учител подготвителен клас, предучилищна и начална училищна педагогика
1 учител по история и география
1 учител по руски език – на 4 часа
1 работник по поддръжка на сгради в училище, основно обр., ВиК, строителство, ел.инсталации
1 учител лектор по икономически дисциплини
1 учител лектор по труд и техника
1 учител лектор по изобразително изкуство
2 помощник-възпитатели в детска градина, средно обр.
2 детски учители, предучилищна и начална училищна педагогика, компютърни умения, чужд език, за кв.Средна кула и Долапите
1 огняр в детска градина, средно обр., правоспособност, за кв.Долапите
1 помощник-готвач за детска градина – на 4 часа, средно обр.
1 технически изпълнител – счетоводство и човешки ресурси, в училище, висше обр., компютърни умения
1 учител по физика и химия, стаж
1 учител лектор по речно законодателство и морско право, юридическо обр., стаж
1 учител по практическо обучение – шевно производство
1 учител по изобразително изкуство
1 възпитател начален етап, начална училищна педагогика, английски език, стаж 5 до 10 години, за с.Николово
1 общ работник по поддръжка на сгради в детска градина – на 4 часа, средно обр. – електротехническа специалност, стаж 2 години, за с.Ново село
1 чистач в детска градина – на 4 часа, средно/основно обр., за с.Ново село
3 детски учители, висше обр. – предучилищна педагогика, за с.Ново село
2 учители по български език и литература, за гр.Цар Калоян
1 педагогически съветник, психология/педагогика
1 учител по биология и здравно образование
1 учител по предприемачество и работа в учебно предприятие, стопанско управление
1 учител по финанси и статистика
1 учител по теоретично обучение – инженер по ДВГ/инструктор на водачи на МПС, руски и английски език, компютърни умения
1 възпитател прогимназиален етап
1 общ работник по поддръжка на сгради в училище, средно обр.
1 учител по математика и физика
1 учител по музика – непълен норматив, за кв.Долапите
5 възпитатели начален етап, начална училищна педагогика
1 огняр - парни котли с високо налягане, средно специално обр., квалификация, стаж 3 години, за гр.Сеново
1 учител по физкултура и спорт, география, икономика, история и цивилизация, 1 година стаж, за гр.Сеново
1 възпитател в начален курс, предучилищна и начална училищна педагогика, 1 година стаж, за гр.Сеново.
1 координатор в училище, висше обр., компютърни умения
2 портиери в училище, средно обр.
1 учител по английски език, за с.Сваленик
1 учител по практическо обучение, експлоатация на пристанищата и флота, логистика на товари, опит, компютърни умения
1 учител по немски език
3 учители по физическа култура и спорт
2 учители по английски език
1 учител по японски език, висше обр. – приложна лингвистика, японски език
1 хигиенист в училище, средно обр.

**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование)

4 хигиенисти за търговски обект, основно/средно обр., работа на смени
2 готвачи – столово хранене, средно обр., опит
1 работник претоварни операции, средно обр., шофьор кат.Д, 3 години опит в автобусни превози, правоспособност за мотокарист
1 продавач консултант в склад за канцеларски материали, средно обр., компютърни умения, подходящо за мъж
6 оператори на машина за изтегляне на метал, средно обр., опит
1 електротехник – промишленост, средно обр., правоспособност
1 шлосер монтьор, средно обр., опит
1 рецепционист в хотел, средно обр., английски език
1 шофьор на специален тежкотоварен автомобил, кат. Д+Е+АДР, средно обр.
1 технически организатор в транспортна фирма, средно обр., компютърни умения
2 миячи на превозни средства – автомивка, средно обр.
1 хигиенист – офиси и производствени помещения, основно обр.
5 сервитьори, основно/средно/висше обр., опит
5 заварчици - МИГ/МАГ и СО заваряване, основно/средно обр., правоспособност
5 шлосери, средно техническо обр.
10 лични асистенти, средно обр., добър говорим немски, осигурено обучение
1 електрозаварчик, основно обр., опит
1 огняр на котли с високо налягане – втора квалификационна степен, средно обр.
8 продавачи консултанти на пакетирани стоки, средно обр., компютърни умения
1 машинист на офсетов печат, средно /висше обр., 2 години опит
1 специалист предпечатна подготовка, висше обр., PhotoShop, 4 години опит
1 водач на електрокар, средно обр., правоспособност, опитът е предимство
1 работник в сладкарско производство, средно обр., работа на нощни смени
5 кофражисти, 5 зидари, 5 бетонджии, основно обр., опит
2 оператори на преса – производство на огнеупорни изделия, средно обр., 2 години опит
10 шофьори на товарен автомобил, кат.С, средно обр., опит
10 докери и 10 пласьори на бутилирани стоки, основно/средно обр.
1 фризьор, средно специално обр. /по чл.53 от ЗНЗ – самотни родители с деца до 3-годишна възраст/
1 машинен оператор - шиене, основно/средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ–младежи до 29 години/
2 комплектовачи в шевно производство, основно/средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ–младежи до 29 години/
6 продавачи консултанти – бърза закуска, средно обр.
3 инженери конструктори, висше техническо обр., компютърни умения – работа с Solid Works, за Шумен
1 технолог – студена обработка на металите, висше техническо обр., компютърни умения – работа с Solid Works, опит 6 месеца, за Шумен
4 търговски представители, висше обр., английски/немски/френски/руски/арабски език, компютърни умения, за Шумен
1 инженер климатични инсталации, висше техническо обр., компютърни умения – работа с Solid Works, опитът е предимство, за Шумен
5 заварчици СО, средно специално обр., 3 месеца опит, за Шумен
1 технолог заваряване, средно/висше обр. по специалността, 6 месеца опит, за Шумен
3 машинни оператори – керамично производство, средно обр., английски език, компютърни умения
1 търговски представител керамични изделия - за Румъния, висше обр., румънски и английски език, компютърни умения, шофьор кат.В
2 мотокаристи, средно обр., правоспособност, английски език, компютърни умения
1 водопроводчик, основно/средно обр., над 1 година опит
2 електрозаварчици, основно/средно обр., над 1 година опит
2 продавачи консултанти и 1 касиер домакин – магазин за хранителни стоки, средно обр., за с.Иваново
1 детегледачка, средно обр., за с.Иваново
2 сервитьори и 1 готвач, средно обр., за с.Иваново
3 опаковачи на хлебни изделия, основно/средно обр.
2 пекари, средно обр.
6 агенти – директни продажби, средно обр., опитът в търговията е предимство
6 медицински сестри, висше обр. по специалността
1 офис мениджър, висше обр. – комуникационна техника и технологии/бизнес администрация, мин. 1 година стаж /по чл.50 от ЗНЗ – първите пет разкрити работни места/
3 багеристи – мини и колесен багер, средно/основно обр., правоспособност
3 автомонтьори – леки и лекотоварни автомобили, средно обр., опит
5 машинни оператори на преса за гладене – шевно производство, средно/основно обр.
2 хигиенистки - шевно производство, основно/средно обр.
2 електроинженери, висше обр. по специалността
4 електромонтьори – изграждане на електрически инсталации, средно обр., опит
1 складов работник, средно обр., опит, умения да заварява
15 строителни електротехници – изграждане на електрически инсталации, средно техническо обр., 2 години опит в поддръжката и ремонта на производствени съоръжения
2 помощници в кухня за производство на тестени изделия, средно обр.
1 агроном, висше обр. - агроном химик, кат.В, компютърни умения, владеенето на чужд език е предимство
1 машинист на багер, основно обр., провоспособност
10 шивачи на бельо, основно/средно обр., опитът е предимство
2 технически изпълнители, средно специално обр.
6 зареждачи на изделия от метал, основно/средно обр.
10 контрольори по качеството в шевно производство, средно обр., опит
20 машинни оператори и 6 общи работници – производство на санитарни изделия, основно/средно обр.
1 сервизен техник на ВиК техника, средно техническо обр., 1 година опит
1 геолог, висше обр. по специалността, немски/английски език, работа с CAD/CAM системи и Solid Works, мин. 2 години опит
1 тракторист механизатор, основно/средно обр., 3 години опит, за с.Ново село
2 разкройчици на ПВЦ дограма, основно/средно обр., 3 години опит
1 програмист, висше обр. – КСТ/информационни технологии
1 оператор на металообработващи машини за заточване на инструменти, основно обр.
1 специалист по логистика, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В
2 домашни помощници, средно обр., опитът е предимство
2 работници – сглобяване на машинни детайли, основно обр., предимство са уменията за заваряване и прахово боядисване
1 дегустатор окачествител на храни и напитки, средно професионално обр., 2 години стаж
1 главен счетоводител, висше икономическо обр. – счетоводство и контрол/счетоводство/финанси, английски език, компютърни умения – работа с общи и счетоводни програми
1 разкройчик, 5 шлосери, 3 заварчици СО, 2 оператори на машина с ЦПУ - машиностроене, средно техническо обр.
2 общи работници в строителството, основно/средно обр.
2 работници - подови облицовки, основно/средно обр., опит
5 организатори на производство, шивашка промишленост, средно/висше обр.
6 международни шофьори, кат.С+Е, основно/средно обр., правоспособност
5 шофьори на тролейбус, кат.Д, средно обр.
1 водач на МПС, кат.С+Е, основно/средно обр.
4 автобагеристи, колесен багер, основно/средно обр., кат.С
4 мотокаристи, средно обр., правоспособност
1 носач товарач на стоки, основно/средно обр., правоспособност за мотокарист
5 общи работници – промишленост, основно обр.
5 кредитни експерти, средно/висше обр., компютърни умения, граждански договор
45 машинни оператори в производство на авточасти, основно/средно обр.
2 сервитьори, средно обр., английски език, компютърни умения
15 готвачи в заведение, основно обр., опит
5 готвачи, средно специално обр., опит, за курортен комплекс Албена
5 сервитьори, 5 готвачи, средно обр., сезонна заетост, за ваканционно селище „Дюни”
13 сервитьори, средно обр., за някои от местата се изисква английски език
40 камериери, основно/средно обр., сезонна заетост, работа в гр.Обзор
2 бармани сервитьори, средно обр.
1 конструктор на мебели, средно обр., компютърни умения
2 оператори на машини с ЦПУ - мебелно производство, средно обр., компютърни умения
1 монтажник на копусна мебел, средно обр., компютърни умения
4 работници в мебелно производство, средно обр., за обучение
2 машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 2 години стаж
1 специалист по логистика, средно обр., италиански език, компютърни умения, за гр.Сеново
1 счетоводител, висше икономическо обр., работа със счетоводни програми, 3 години опит
1 машинен оператор – производство на метални нитове, средно обр.
1 работник по ремонта и обслужването на ПЖП състав, средно/висше обр. – електротехническа специалност, опит
1 работник по поддръжка на сгради и съоръжения, средно техническо обр., опит
1 медицинска сестра в социално заведение, полувисше/висше обр. по специалността
6 зидаро-кофражисти, основно обр., опит
1 лаборант химия – пластмаси, висше обр. – химия/техническо, английски език
4 монтажници на метални конструкции, основно/средно обр., опит
5 шлосери монтажници – машиностроене, средно техническо обр., опит
1 оператор на металорежещи машини с ЦПУ, средно специално/висше обр., компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, 3 години опит
1 стругар, средно обр., може и без опит
1 инкасатор плащания, 10 кредитни консултанти, средно обр., граждански договор
4 техници механици, средно обр.
11 мехатроници, средно обр.
4 шлосери матричари, 2 технолози механици, средно обр., 1 година опит
1 инженер - роботика, висше обр. - електроника/електротехника
2 инженери – технология на поддръжката, висше техническо обр., 1 година опит
2 инженери по качеството, висше техническо обр., компютърни умения
5 водопроводчици – външни и вътрешни ВиК, основно/средно обр., опит
4 технически ръководители – ВиК, средно/висше техническо обр. по специалността
2 общи работници товаро-разтоварни дейности, основно обр.
5 складови работници, средно обр., правоспособност за мотокарист
4 заварчици /електрозаваряване, с оксижен и аргон/, средно/основно обр., правоспособност, мин. 7 години стаж
10 работници - сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно обр., опитът е предимство
2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, висше техническо обр., опит
3 шлосери, основно/средно обр., опит
13 заварчици СО, средно/основно обр., опит
5 опаковачи на чорапи, средно обр.
2 кроячи накатвачи, основно обр., 1 година опит
1 накатвач в шевно производство, основно/средно обр., 3 години опит
1 уточнител в кроялен цех, средно обр., 3 години опит
3 оператори на филетки - шевно производство, средно обр., компютърни умения
1 технолог нормировчик – шевно производство, средно/висше техническо обр., чужд език, компютърни умения
4 хигиенисти – помещения в шевно производство, основно обр.
18 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
1 технолог в шевно производство, средно обр.
1 моделиер конструктор в шевно производство, средно обр.
2 кроячи в шевно производство, средно обр.
1 крояч - на банциг, в шевно производство, средно обр.
1 шивач на изделия от кожа, основно/средно обр., опит
3 плетачи на чорапи, основно/средно обр.
1 крояч на кожени изделия, основно/средно обр., опит
5 оператори на кетел машини, 2 опаковачи в плетачно производство, основно/средно обр., опитът е предимство
1 оператор на машини за шиене на илици и копчета, средно обр., опит
19 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
97 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение
1 крояч в шевно производство, средно обр., за гр.Глоджево

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

2 възпитатели прогимназиален етап, висше образование  /за гр.Бяла/
1 учител по биология и здравно образование, висше образование /за гр.Бяла/
1 учител по физическо възпитание и спорт, висше образование /за гр.Бяла/
1 шофьор на автобус, кат.Д, средно образование /за гр.Бяла/
1 хигиенист, основно образование /за гр.Бяла/
1 касиер-домакин, средно икономическо образование /за гр.Бяла/
1 учител по теоретично обучение, висше образование – инженер по ССМ или АТТ /за гр.Бяла/
1 учител по теоретично обучение, висше образование - производство на облекло от текстил /за гр.Бяла/
1 учител по биология и химия, висше образование /за гр.Бяла/
1 учител по руски език и музика, висше образование /за с.Копривец/
1 учител по руски език, висше образование - НУП /за с.Копривец/
1 учител по български език и литература, висше образование /за с.Копривец/
1 детски учител, висше образование – предучилищна педагогика /за гр.Борово/
1 готвач, средно специално образование /за гр.Борово/
1 учител по български език и история, висше образование /за гр.Две могили/
1 учител по математика, висше обр. по специалността /за гр.Две могили/
1 учител практическо обучение - земеделска техника, висше обр. /за гр.Две могили/
1 обслужващ училищна лавка, средно обр. /за гр.Две могили/
2 детски учители, висше обр. - предучилищна педагогика /за гр.Две могили/
2 детски учители, висше обр. – предучилищна педагогика /за с.Кацелово/
1 домакин в детска градина, средно обр. /за с.Кацелово/
1 технически секретар, средно обр. /за гр.Бяла/
3 възпитатели, висше обр. – начална училищна педагогика /за гр.Бяла/
1 начален учител с английски език, висше обр. - начална училищна педагогика с чужд език /за гр.Бяла/
1 хигиенист в училище, средно обр. /за гр.Бяла/
1 старши учител в прогимназиален етап, висше обр. – български език и история /за с.Долна Студена/
1 старши учител в прогимназиален етап, висше обр. - биология и химия /за с.Долна Студена/
1 младши учител от І до ІV клас, висше обр. - начална училищна педагогика /за с.Долна Студена/
1 възпитател, висше обр. - начална училищна педагогика /за с.Долна Студена/
3 детски учители, висше педагогическо обр. /за с.Ценово/
1 куриер, основно обр. /за гр.Две могили/
1 учител начален етап, висше обр., начална училищна педагогика /за с.Караманово/
3 кредитни експерти, средно обр./за гр.Русе/
4 охранители, средно образование /за гр.Бяла/
35 шивачи, без изискване за образование /за гр.Русе/
35 гладачи, без изискване за образование /за гр.Русе/
35 ОТКК в шевно производство, средно обр. /за гр. Русе/
35 бригадири в шевно производство, средно обр. /за гр. Русе/
8 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/
2 кредитни консултанти, средно обр. /за гр.Две могили и за гр.Бяла/
1 детски учител, висше педагогическо обр. /за с.Дряновец/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.